Polityka prywatności

Kowa S.C. z siedzibą przy ul. Łubinowej 34, 94-239 Łódź; tel. 42 634 79 65, jako Administrator danych, szanuje prawo Klientów do prywatności. Ze szczególna troską dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Klientów przez osoby trzecie.
W Polityce Prywatności zostało szczegółowo opisane jakie dane naszych Klientów są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Kowa S.C. przetwarza dane osobow,e Klientów, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe Klientów

W naszym sklepie internetowym kowa.com.pl Klient ma możliwość rejestracji, ale nie jest ona konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia Klientowi użycie dodatkowych funkcjonalności i korzystania z promocji i rabatów. Dane osobowe Klientów mogą być również zbierane w celu odpowiedzi na pytania zadane Kowa S.C. niezależnie od formy (np. poprzez e-maila) lub przesyłania informacji marketingowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych przypadkach jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Kowa S.C. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne., zaś każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. Oznacza to, że dane Klienta będą przetwarzane przez Kowa S.C. do czasu odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych.
Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
- podmioty obsługujące stronę kowa.com.pl,
- dostawcy usług marketingowych,
- firmy wysyłkowe, -
- firmy księgowe obsługujące Kowa S.C.,
- firmy obsługujące płatności.

W przypadku dokonania zakupu podstawą dla przetwarzania danych Klienta jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Klienta będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń z nim związanych. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.
Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z administratorem - Kowa S.C. W przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu użytkownika.

Organem nadzoru, do którego Klient ma prawo wnieść skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Usunięcie konta Klienta

Każdy Klient, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, również e-mail zostanie usunięty z bazy danych Kowa S.C..
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy Kowa S.C. i mogą zostać użyte w formie pełnej lub skróconej, do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie. Kowa S.C. nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Klientów w komentarzach. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Kowa S.C.

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy www.kowa.com.pl zbudowany jest w oparciu o sprawdzone technologie, na wzór rozwiązań stosowanych powszechnie na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobrane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane o Klientach zbieramy?

Chcąc skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail jaki będzie używany przez Klienta na naszej witrynie, hasło, oraz dane osobowe.
Klient dokonujący transakcji zakupu towaru w naszym sklepie proszony jest o podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, oraz danych dotyczących formy płatności. Zakres gromadzonych danych jest minimalizowany. Prosimy jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.
Dane rejestrowane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., podlegają pełnej ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Sposób wykorzystania danych Klientów

Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom (patrz „Dane osobowe Klientów”), ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu realizacji subskrypcji naszego Newslettera.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Klientach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Kontakt z Klientem

Klient, który dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się telefonicznie.
Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać subskrypcję Newslettera zgodnie ze zleceniem. Klient może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Klient korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z konta utworzonego na portalu www.kowa.com.pl, do którego musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail, poprzez kontakt telefoniczny lub listownie na adres naszej Firmy.