Pouczenie o odstąpienie od umowy

Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:

  • odebrano zamówienie,
  • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu,
  • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane w częściach,

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, to prosimy powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze przesłania jednoznacznego oświadczenia. Prosimy wybrać jedną z wymienionych niżej możliwości:
- pismo wysłane pocztą na adres
                            Zbigniew Kowalik
                            Kowa S.C. ul. Łubinowa 34
                            94-239 Łódź

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: kowasc@gmail.com
- faksem na nr. tel. 42 634 79 65

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy możesz pobrać w tym miejscu:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na nasz adres:

Kowa S.C.
ul. Łubinowa 34
94-239 Łódź

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.